Ո՞ր հավասարությամբ է ստուգվում \(e : x = r - k\) բաժանումը:
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: