Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14Մ.
1. Քանորդի արժեքը 2Մ.
2. Քանորդի բանավոր հաշվարկ 2Մ.
3. Բազմապատկումով ստուգվող հավասարության ընտրություն 2Մ.
4. Բազմապատկում և բաժանում սյունակով 3Մ.
5. Տառային արտահայտություններով բաժանում 3Մ.
6. Պնդում բաժանման ստուգման մասին 2Մ.