Հետևյալ բազմապատկումը ճիշտ է կատարված՝ 23\( · \)690\( = \)15870
 
Որոշիր 15870\( : \)690 քանորդը:
 
Պատասխան՝