Բազմապատկման և բաժանման  ստուգում են միմյանց:
 
Ձևակերպիր այդ ստուգմանը նվիրված հետևյալ պնդումները:
 
ա) Եթե արտադրյալը    որևէ մեկի, ապա կստանանք մյուս :
 
բ) Եթե   , ապա կստանանք :