Ո՞ր հավասարությունն է ստուգվում հետևյալ հավասարությամբ՝ 39\( · \)237\( = \)9243
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: