Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Զույգ կամ կենտ թիվ

Բարդություն հեշտ

1
2. Զույգ թվեր

Բարդություն հեշտ

2
3. Կենտ թվեր

Բարդություն հեշտ

2
4. Տեսական պնդումներ զույգ և կենտ թվերի մասին

Բարդություն հեշտ

2
5. Զույգ և կենտ թվերի գումարում

Բարդություն հեշտ

2
6. Զույգ և կենտ թվերի արտադրյալի մասին պնդման ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

2
7. Զույգ թվերի արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

2
8. Երկու պատուհան, զույգ թվեր

Բարդություն միջին

4
9. Խնդիր խնձորների մասին

Բարդություն միջին

4
10. Խնդիր նստարանների մասին

Բարդություն միջին

4
11. Խնդիր թիմերի մասին

Բարդություն միջին

4
12. Աշակերտների թիվը

Բարդություն միջին

4
13. Երկու պատուհան, կենտ թվեր

Բարդություն միջին

4
14. Մնացորդի արժեքը

Բարդություն միջին

4
15. Ուղևորների ընդհանուր թիվը

Բարդություն բարդ

5
16. Խնդիր դրոշմանիշների մասին

Բարդություն բարդ

6
17. Գործողություններն ու արդյունքը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար