Արմենը դրոշմանիշներ էր հավաքում:
 
Նրա մի հավաքածուի մեջ կար 24+38=i դրոշմանիշ, իսկ մյուսում՝ 24+45=i
 
Նրան նվիրեցին ևս \(8\) դրոշմանիշ: Ընդամենը քանի՞ դրոշմանիշ ունեցավ Արմենը:
 
Պատասխան՝  դրոշմանիշ:
 
Առաջին հավաքածուի մեջ կար  թվով դրոշմանիշ:
 
Երկրորդ հավաքածուի մեջ կար  թվով դրոշմանիշ:
 
Ընդամենը դարձավ  թվով դրոշմանիշ: