Մի ավտոբուսում կա 25 ուղևոր, իսկ մյուսում՝ 45
 
avatour_avtobus.jpg
 
Կարելի է արդյո՞ք ուղևորների տեղերը փոխել այնպես, որ յուրաքանչյուր ավտոբուսում լինեն միևնույն թվով ուղևոր:
 
Պատասխան՝
քանի որ ուղևորների ընդհանուր թիվը  թիվ է: