Պատուհաններում տեղադրիր բազմապատկման «\(*\)» կամ բաժանման «\(:\)» նշանները և պարզիր, թե ի՞նչ թիվ է ստացվում յուրաքանչյուր գործողության արդյունքում:
  
48 \(2\)\(=\)24, սա  թիվ է:
 
60 \(2\)\(=\)120, սա  թիվ է:
 
65 \(5\)\(=\)325, սա  թիվ է:
 
72\(8\)\(=\)9, սա  թիվ է: