Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Զույգ կամ կենտ թիվ 1Մ.
2. Զույգ թվեր 2Մ.
3. Զույգ և կենտ թվերի գումարում 2Մ.
4. Խնդիր խնձորների մասին 4Մ.
5. Խնդիր նստարանների մասին 4Մ.
6. Զույգ և կենտ թվերի արտադրյալի մասին պնդման ձևակերպումը 2Մ.