Անին, Անահիտը և Լիլիթը դպրոցում հերթապահ էին:
 
Նրանք պետք է դասերից հետո մաքրեին դասասենյակների 34 նստարանները:
 
_______3629992_orig.jpeg
 
Անին մաքրեց 8 նստարան, Անահիտը՝ \(4\), իսկ մնացած նստարանները մաքրեց Լիլիթը:
 
Քանի՞ նստարան մաքրեց Լիլիթը:
 
Պատասխան՝  նստարան:
 
 
Ինչպիսի՞ թիվ է Լիլիթի մաքրած նստարանների թիվը: