Կատարիր բազմապատկումը՝ 36346=i
 
Ինչպիսի՞ թիվ ստացար: