Ավարտիր կենտ և զույգ թվերի արտադրյալի վերաբերյալ բերված պնդման ճիշտ ձևակերպումը:
 
«Զույգ և կենտ թվերի   թիվ է»: