Մի լսարանում նստած է 16 աշակերտ, իսկ մյուսում՝ 25
 
content_school-uruche.jpg
 
Կարելի է արդյո՞ք երեխաներին երկու լսարաններում տեղավորել այնպես, որ յուրաքանչյուր լսարանում լինի միևնույն թվով աշակերտ:
 
Պատասխան՝