Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվային արտահայտություններ

Բարդություն հեշտ

1
2. Գործողությունների հերթականությունը (գումարում և հանում)

Բարդություն հեշտ

2
3. Գործողությունների հերթականությունը (բազմապատկում և բաժանում)

Բարդություն հեշտ

2
4. Պնդում գործողությունների հերթականության վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
5. Չորս գործողություն

Բարդություն միջին

4
6. Գործողությունների կատարում

Բարդություն միջին

3
7. Տառային արտահայտություն

Բարդություն միջին

4
8. Գումարում և հանում

Բարդություն միջին

4
9. Երկու տառ

Բարդություն բարդ

5
10. Արտահայտությունների տարբերություն

Բարդություն բարդ

6
11. Թվերի համեմատում

Բարդություն բարդ

6
12. Ամենամեծ/ամենափոքր արտահայտությունը

Բարդություն բարդ

5
13. Արտահայտության արժեքի հաշվում

Բարդություն բարդ

5
14. Կցագրված թվեր

Բարդություն բարդ

5
15. Աղյուսակի լրացում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար