Ընտրիր 28+4113+2+6 արտահայտության արժեքի հաշվման ճիշտ հերթականությունը: