Պետք է հաշվել 55:54 արտահայտության արժեքը:
Ընտրիր գործողությունների կատարման ճիշտ հերթականությունը: