Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Թվային արտահայտություններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել թվային արտահայտությունները
2. Գործողությունների հերթականությունը (գումարում և հանում) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ հերթականությունը
3. Գործողությունների հերթականությունը (բազմապատկում և բաժանում) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել գործողությունների ճիշտ հերթականությունը
4. Պնդում գործողությունների հերթականության վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք պնդումը ճիշտ է
5. Չորս գործողություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը
6. Գործողությունների կատարում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է կատարել գործողությունները
7. Տառային արտահայտություն 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել տառային արտահայտության արժեքը
8. Գումարում և հանում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել արտահայտության արժեքը
9. Երկու տառ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել երկու տառ պարունակող արտահայտության արժեքը
10. Արտահայտությունների տարբերություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել արտահայտությունների տարբերությունը
11. Թվերի համեմատում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է համեմատել թվերը
12. Ամենամեծ/ամենափոքր արտահայտությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է առանց հաշվելու գտնել ամենամեծ/ամենափոքր արտահայտությունը
13. Արտահայտության արժեքի հաշվում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը
14. Կցագրված թվեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել երեք թվերի կցագրված թիվը
15. Աղյուսակի լրացում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է լրացնել աղյուսակը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Գործողությունների կատարման կարգը» թեմայից 00:20:00 միջին 18Մ. Առաջադրանքներ գործողությունների կատարման կարգի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Գործողությունների կատարման կարգը» թեմայից 00:20:00 միջին 29Մ. Առաջադրանքներ գործողությունների կատարման կարգի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Գործողությունների կատարման կարգը» թեմայից 00:35:00 բարդ 41Մ. Առաջադրանքներ գործողությունների կատարման կարգի վերաբերյալ