Հաշվիր b+215+b արտահայտության արժեքը, եթե b=30
 
Պատասխան՝