Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը
 
Թվային արտահայտությունները կազմվում են թվերից՝ թվաբանական գործողությունների նշանների օգնությամբ:
 
Թվային արտահայտություններ.
Օրինակ
3+4,147,23,18:2
Եթե կատարել թվային արտահայտության բոլոր գործողությունները,ապա կստանանք թիվ, որը կոչվում է արտահայտության արժեք:
Գործողությունների կարգը առանց փակագծերի արտահայտություններում
Թվային արտահայտությունների արժեքները ճիշտ հաշվելու համար կարևոր է գործողությունները կատարել ճիշտ հերթականությամբ:
1) Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են:
 
2) Բազմապատկումն ու բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են:
 
3) Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են, քան գումարումն ու հանումը:
Ձևակերպենք միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կանոնը:
Արտահայտության արժեքը հաշվելիս միևնույն կարգի գործողությունները կատարվում են գրված հերթականությամբ՝ ձախից աջ:
Եթե արտահայտության արժեքը հաշվելու համար պետք է կատարել միայն գումարման և հանման կամ բազմապատկման և բաժանման գործողությունները, ապա այդ գործողությունները պետք է կատարել գրված հերթականությամբ՝ ձախից աջ:
Գործողությունների հերթականությունը ներկայացնելու համար դրանք համարակալում են՝ նշելով համարները գործողությունը ցույց տվող նշանի վրա:
1. 10+1522+36=1521+26=13+6=19
 
2. 10:1522:32=212:22=4:2=2
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013