Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Թվային արտահայտություններ 1Մ.
2. Գործողությունների հերթականությունը (գումարում և հանում) 2Մ.
3. Գործողությունների կատարում 3Մ.
4. Գումարում և հանում 4Մ.
5. Չորս գործողություն 4Մ.
6. Տառային արտահայտություն 4Մ.