Տրված է 255+3+3+26 թվային արտահայտությունը:
 
Պարզիր գործողությունների հերթականությունը: Պատասխանների վանդակներում գրիր, թե ինչ ես ստանում գործողությունների արդյունքում:
 
Առաջին գործողություն՝ 
Երկրորդ գործողություն՝ 
Երրորդ գործողություն՝ 
Չորրորդ գործողություն՝