Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բաժանելիի նշումը

Բարդություն հեշտ

2
2. Անհայտ բաժանելիի որոշելը

Բարդություն հեշտ

2
3. Բաժանման տարրերի անվանումները

Բարդություն հեշտ

2
4. Արտահայտության կազմում

Բարդություն հեշտ

2
5. Անհայտ բաժանելին

Բարդություն հեշտ

2
6. Պնդումներ անհայտ մեծության մասին

Բարդություն միջին

4
7. Աստղանիշի արժեքի գտնելը

Բարդություն միջին

4
8. Որոշվում է անհայտ բաժանելին

Բարդություն միջին

4
9. Պնդումների ձևակերպում

Բարդություն միջին

5.6
10. Անհայտ թվի որոշելը

Բարդություն միջին

4
11. Ճիշտ/սխալ հետևություններ

Բարդություն բարդ

5
12. Պարանի երկարությունը

Բարդություն բարդ

6
13. Խնդիր գրքի էջերի մասին

Բարդություն բարդ

6
14. Խնդիր մատիտների մասին

Բարդություն բարդ

6
15. Աղյուսակ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար