Լրացրու աղյուսակի վերջին տողը:
 
 
\(1\) կգ  1.8-20.png
 448 դրամ   
          QQQ.png գնեց 3 կգ խաղող
Արտահայտություն
a:448=3
 
Որքա՞ն վճարեց աղջիկը  դրամ