Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Բաժանելիի նշումը 2Մ.
2. Անհայտ բաժանելիի որոշելը 2Մ.
3. Պնդումների ձևակերպում 5.6Մ.
4. Անհայտ թվի որոշելը 4Մ.
5. Անհայտ բաժանելին 2Մ.
6. Պնդումներ անհայտ մեծության մասին 4Մ.