Տրված է որ
 
b-ը բաժանելին է,
 
229-ը` բաժանարարը,
 
57-ը` քանորդը:
 
Գրիր արտահայտությունը՝ i:229=i