Ընտրիր s:3=10 բաժանման տարրերի անվանումները:
 
3 է:
 
10 է: