Ո՞ր թիվը պետք է բաժանենք 61-ի, որպեսզի ստանանք 539
 
\(a\)-ով նշանակենք անհայտ բաժանելին:
 
Արտահայտությունը՝ i:i=i
 
Անհայտ բաժանելին՝ \(a\) \(=\)