Ձևակերպիր անհայտ մեծության գտնելուն նվիրված այս պնդումները:
 
1. Եթե արտադրյալը    որևէ մեկի վրա, ապա կստանանք մյուս :
 
2. Եթե   , ապա կստանանք :