Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կապը միավորների միջև՝ ժամ, րոպե, վայրկյան

Բարդություն հեշտ

2
2. Ժամանակի միավորներ

Բարդություն հեշտ

1
3. Վայրկյանների արտահայտումը րոպեներով

Բարդություն հեշտ

2
4. Ժամացույցի մեծ և փոքր սլաքները

Բարդություն հեշտ

2
5. Հավասարություններ ժամանակի չափման միավորների մասին

Բարդություն հեշտ

2
6. Ժամացույց

Բարդություն հեշտ

2
7. Ժամանակի չափման տարբեր միավորներ

Բարդություն հեշտ

2
8. Ժամանակի միավորներ, ժամ, վայրկյան

Բարդություն միջին

3
9. Երկու մարզիկ

Բարդություն միջին

4
10. Ցուցաբերած արդյունքը

Բարդություն միջին

3
11. Ժամանակահատվածների համեմատում

Բարդություն միջին

3
12. Գործողություններ ժամանակի միավորների հետ

Բարդություն միջին

4
13. Ճանապարհորդության տևողությունը

Բարդություն միջին

4
14. Մեծ սլաքի պտույտները

Բարդություն միջին

4
15. Վայրկյանների արտահայտումը ժամերով

Բարդություն միջին

4
16. Դասերի տևողությունը

Բարդություն միջին

4
17. Գումարում

Բարդություն միջին

4
18. Մրցավազք

Բարդություն բարդ

5
19. Երեք հեծանվորդ

Բարդություն բարդ

6
20. Դասերի զանգը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար