Առաջին հեծանվորդը մրցատարածությունն անցավ 16 ր 39 վ-ում:
 
Երկրորդ հեծանվորդը անցավ 4 ր 25 վ-ով դանդաղ առաջինից, իսկ երրորդը՝ 9 ր 29 վ-ով արագ երկրորդից:
 
Որոշիր երկրորդ և երրորդ հեծանվորդների ծախսած ժամանակները վայրկյաններով:
 
Պատասխան՝
 
երկրորդ հեծանվորդը մրցատարածությունն անցավ  վ-ում,
 
երրորդ հեծանվորդը մրցատարածությունն անցավ  վ-ում: