Վայրկյանները արտահայտիր ժամերով:
 
75600 վ \(= \) ժ