Քանի՞ մանր բաժանումով կտեղաշարժվի մեծ սլաքը 1 ժամում:
 
Casi1.png
 
Պատասխան՝ մեծ սլաքը 1 ժամում կտեղաշարժվի  մանր բաժանումով: