Ընտրիր ժամանակի երկարության չափման միավորների վերաբերյալ ճիշտ հավասարությունը: