Որոշիր, թե քանի՞ անգամ է վայրկյանը փոքր րոպեից:
 
Պատասխան՝  անգամ: