Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կանոնավոր կամ անկանոն կոտորակ

Բարդություն հեշտ

1
2. Կանոնավոր և անկանոն կոտորակների մասին պնդման ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

3
3. Թվի ներկայացումը կոտորակի տեսքով

Բարդություն հեշտ

2
4. Անկանոն կոտորակ, հայտարարը 1 է

Բարդություն հեշտ

1
5. Խնձորների բաժանելը

Բարդություն հեշտ

1
6. Կոտորակի գրառումը

Բարդություն հեշտ

2
7. Պնդումներ կանոնավոր և անկանոն կոտորակների մասին

Բարդություն հեշտ

1
8. Կանոնավոր/անկանոն կոտորակների ընտրություն

Բարդություն միջին

2
9. Խնդիր գաթայի մասին

Բարդություն միջին

2
10. Խնդիր պիցցայի մասին

Բարդություն միջին

2
11. Ամենափոքր անկանոն կոտորակը

Բարդություն բարդ

4
12. Անհայտի որոշելը

Բարդություն բարդ

4
13. Անկանոն կոտորակ, համարիչում տառ է

Բարդություն բարդ

3
14. Ցուցանակների թիվը, անկանոն կոտորակ

Բարդություն բարդ

0.5
15. Պարամետրի ընտրություն

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար