Ավարտիր կանոնավոր և անկանոն կոտորակների վերաբերյալ հետևյալ պնդումը:
 
Եթե կոտորակի  փոքր է հայտարարից, ապա այն  է: