4 թիվը գրիր 7 հայտարարով կոտորակի տեսքով:
 
4=ii
 
Ինչպիսի՞ կոտորակ ստացար՝ :