Գտիր \(t\) -ի այն արժեքը, որի դեպքում t321 կոտորակը անկանոն է, և 21 հայտարարով բոլոր անկանոն կոտորակներից ամենափոքրն է:
 
Պատասխան՝ \(t = \)