Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Կանոնավոր կամ անկանոն կոտորակ 1Մ.
2. Կանոնավոր և անկանոն կոտորակների մասին պնդման ձևակերպումը 3Մ.
3. Խնձորների բաժանելը 1Մ.
4. Կոտորակի գրառումը 2Մ.
5. Խնդիր գաթայի մասին 2Մ.
6. Խնդիր պիցցայի մասին 2Մ.