Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. 10-ի բաժանման մնացորդը

Բարդություն հեշտ

2
2. 10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանման մնացորդի գոյությունը

Բարդություն հեշտ

2
3. Պնդում 10-ի, 100-ի, 1000-ի մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
4. Տրված թվից մեծ ամենափոքր թիվը

Բարդություն հեշտ

2
5. 1000-ի բաժանման մնացորդը

Բարդություն հեշտ

2
6. Պնդման ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

2
7. 10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանման մնացորդի հնարավոր արժեքները

Բարդություն հեշտ

2
8. 10-ի բաժանման թերի քանորդն ու մնացորդը

Բարդություն հեշտ

2
9. Մնացորդով բաժանման բաժանելին

Բարդություն միջին

3
10. Բաժանում 100-ի և 1000-ի

Բարդություն միջին

4
11. Անհայտ մնացորդը

Բարդություն միջին

4
12. 10-ի, 100-ի, 100-ի բաժանման բաժանելին

Բարդություն միջին

4
13. Մնացորդով բաժանման ստուգում (10, 100, 1000)

Բարդություն միջին

4
14. Անհայտ բաժանելին

Բարդություն բարդ

6
15. Բաժանելիի ներկայացումը, 10, 100, 1000

Բարդություն բարդ

6
16. Բաժանում և ստուգում, 10, 100, 1000

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար