Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի, 1000-ի Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի, 1000-ի, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. 10-ի բաժանման մնացորդը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել 10-ի բաժանման մնացորդը
2. 10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանման մնացորդի գոյությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք կա այնպիսի թիվ, որը տրված թվի բաժանվելիս ստացվում է տրված մնացորդը
3. Պնդում 10-ի, 100-ի, 1000-ի մնացորդով բաժանման վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
4. Տրված թվից մեծ ամենափոքր թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել 10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանվող, բաժանելիից մեծ ամենափոքր թիվը
5. 1000-ի բաժանման մնացորդը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել 1000-ի բաժանման մնացորդը
6. Պնդման ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ճիշտ ձևակերպել պնդումը
7. 10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանման մնացորդի հնարավոր արժեքները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել մնացորդի հնարավոր արժեքները
8. 10-ի բաժանման թերի քանորդն ու մնացորդը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել 10-ի բաժանման թերի քանորդն ու մնացորդը
9. Մնացորդով բաժանման բաժանելին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել անհայտ բաժանելին
10. Բաժանում 100-ի և 1000-ի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կատարել բաժանում և ստուգում
11. Անհայտ մնացորդը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է գտնել անհայտ մնացորդը
12. 10-ի, 100-ի, 100-ի բաժանման բաժանելին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել բաժանելին
13. Մնացորդով բաժանման ստուգում (10, 100, 1000) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կատարել ստուգում
14. Անհայտ բաժանելին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել բաժանելին
15. Բաժանելիի ներկայացումը, 10, 100, 1000 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Բաժանելին պետք է ներկայացնել բաժանարարի, թերի քանորդի և մնացորդի միջոցով
16. Բաժանում և ստուգում, 10, 100, 1000 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է կատարել բաժանումն ու ստուգումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի, 1000-ի» թեմայից 00:20:00 հեշտ 15Մ. Առաջադրանքներ մնացորդով 10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի, 1000-ի» թեմայից 00:20:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ մնացորդով 10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի, 1000-ի» թեմայից 00:30:00 միջին 31Մ. Առաջադրանքներ մնացորդով 10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանման վերաբերյալ