Գտիր բաժանելին, եթե բաժանարարը հավասար է 100-ի, թերի քանորդը՝ 8-ի, իսկ մնացորդը՝ 97-ի:
  
Պատասխան՝ բաժանելին հավասար է -ի: