Ստուգիր, թե արդյո՞ք մնացորդը ճիշտ է գտնված:
 
25:10=2(5մն.)
 
Պատասխան՝