Կատարիր 1135 \(: \)100 բաժանումը և բաժանելին արտահայտիր բաժանարարի, թերի քանորդի և մնացորդի միջոցով:
 
Պատուհաններում տեղադրիր թերի քանորդն ու մնացորդը:
  
Պատասխան՝ 1135=100i+i