Կատարիր բաժանումն ու դրա ստուգումը:
  
Պատասխան՝ 196:10=i(i մն.) 
 
Ստուգում՝ 196=10i+i