Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. 10-ի բաժանման մնացորդը 2Մ.
2. 10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանման մնացորդի գոյությունը 2Մ.
3. 1000-ի բաժանման մնացորդը 2Մ.
4. Պնդման ձևակերպումը 2Մ.
5. Մնացորդով բաժանման բաժանելին 3Մ.
6. Բաժանում 100-ի և 1000-ի 4Մ.