Արդյո՞ք գոյություն ունի այնպիսի թիվ, որը 100-ի բաժանելիս, մնացորդում տալիս է 102
 
Պատուհանում գրիր «կա» կամ  «չկա»:
 
Պատասխան՝