Ընտրիր բազմապատկման զուգորդական օրենքի հատկության մասին ճիշտ պնդումը: