Գտիր 220-ից մեծ ամենափոքր թիվը, որն անմնացորդ բաժանվում է 100-ի:
  
Պատասխան՝